Bị cáo không quảng cáo dưới 18 tuổi bị kết án

Theo nghị quyết của Tòa án Tối cao, kể từ tháng 7, các bản án và quyết định sau đây sẽ được đăng trên trang web của Tòa án Tối cao:

– Phán quyết sơ thẩm là kháng cáo hoặc kháng nghị, phán quyết kháng cáo, hủy bỏ, mở lại và giải quyết hình sự, hành chính, Các vấn đề dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và công việc

hiệu lực pháp lý, quyết định hủy bỏ phán quyết ban đầu và quyết định khởi động lại vụ kiện dân sự. – Tuyên bố phá sản doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, quyết định xử lý đơn và phản đối quyết định phá sản của công ty, hợp tác xã.

– Quyết định của tòa án nhân dân về việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có hiệu lực pháp lý, về việc giải quyết các kháng cáo, kiến ​​nghị và phản đối quyết định của tòa án về việc thi hành các biện pháp hành chính. Tuy nhiên, các bản án và quyết định liên quan đến những người tham gia tố tụng như sau. 18 tuổi, các phán quyết và quyết định riêng tư sẽ không được công khai

– Các phán quyết chưa có hiệu lực, các quyết định hoặc quyết định được tòa án phán quyết hoặc giải quyết công khai sẽ được quyết định bởi một trong những điều sau đây: vụ việc sẽ không được tiết lộ :

+ Chứa nội dung của danh sách bí mật nhà nước do chính phủ quy định hoặc chứa nội dung mà quốc gia chưa công bố và liệu nội dung được tiết lộ có gây thiệt hại cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay không;

+ Chứa các hoạt động đầu tư tài chính liên quan , Thông tin về kiến ​​thức và công nghệ chuyên môn không được tiết lộ có thể được sử dụng trong trường hợp và tạo ra lợi ích, và trong quá trình kiện tụng hoặc giải quyết, những người tham gia tranh tụng yêu cầu bảo mật

+ bao gồm sự công nhận của quốc gia, khu vực, bất động sản, quốc tịch hoặc cộng đồng Và các phong tục truyền thống, tập quán và văn hóa được sử dụng rộng rãi ảnh hưởng tiêu cực đến nội dung ảnh;

+ Chứa nội dung liên quan đến bí mật cá nhân và bí mật gia đình, không được mã hóa theo Điều 7 của nghị quyết này.

ThụcLinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *