Khi nào nên nộp thuế thu nhập tạm thời theo quy định mới?

Luật sư Pháp lý-Ngày 2/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 954/2020 / Nghị quyết UBTVQH14, bao gồm các điều chỉnh sau: Khấu trừ trợ cấp gia đình từ thuế thu nhập cá nhân: 11 triệu đồng cho người nộp thuế / Tháng (cao hơn 2 triệu đồng gốc Việt).

– Mức khấu trừ cho mỗi người phụ thuộc là 44 triệu đồng mỗi tháng (cao hơn mức ban đầu là 800.000 đồng). ).

Nghị quyết số 954 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, nhưng nó sẽ được áp dụng từ năm tài chính 2020. Do đó, trong thời hạn thanh toán ngày 6 tháng 5 năm 2020, công ty kế toán có quyền tạm nộp thuế thu nhập của nhân viên – đồng thời, theo Điều 2 Điều 2 của Nghị quyết 5. Năm 954, vụ án đã được trả tạm thời. Trong quyết định cuối cùng về thuế thu nhập cá nhân vào năm 2020, số tiền khấu trừ gián tiếp dựa trên gia đình trước đây sẽ được xác định lại là số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp dựa trên các khoản khấu trừ mới ở cấp hộ gia đình. -Pham Thanh Hữu HCM luật sư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *