Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị trong nhiều thời kỳ

Theo Điều 5 (c) của Thông tư liên tịch 41/2014 / Thông tư chung của TTLT-BYT-BTC, ngày hết hạn ghi trên thẻ phải tuân theo các quy định tại Điều 16, khoản 3 của Luật sửa đổi và bổ sung bảo hiểm y tế Trong một số trường hợp, ngày hết hạn ghi trong thẻ bảo hiểm y tế như sau:

– Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: ngày hết hạn của bảo hiểm y tế tương ứng ghi trên thẻ y tế và thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp.

— Đối với trẻ em dưới 6 tuổi: ngày hết hạn ghi trên thẻ bảo hiểm, kể từ ngày sinh đến 72 tháng của trẻ. – Đối với trẻ em đã đạt 72 tháng nhưng chưa đến thời hạn đăng ký, thời hạn hiệu lực thể hiện trên thẻ bảo hiểm y tế là đến ngày 30 tháng 9 cùng năm.

– Đối với người dân tộc thiểu số sống ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội kém, đặc biệt khó khăn, người dân sống ở các đảo và vùng đảo: thời hạn hiệu lực trên thẻ bảo hiểm y tế là từ ngày 1 tháng 1 năm nay đến ngày 31 tháng 12 năm nay Ngày, hoặc ngày 31 tháng 12 năm ngoái được hiển thị trên thẻ bảo hiểm y tế (nếu bạn đã sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong nhiều năm) .

– Đối với các thành viên của gia đình nghèo và những người gần gũi với gia đình nghèo, tỷ lệ thanh toán là 100% Từ ngân sách quốc gia: từ ngày 1 tháng 1 của năm hiện tại đến ngày 31 tháng 12 của thẻ bảo hiểm y tế cùng năm.

Nếu tổ chức bảo hiểm xã hội nhận được danh sách các đối tượng bảo hiểm và quyết định phê duyệt danh sách. Nếu người đó thuộc về một thành viên của một gia đình nghèo hoặc gần như nghèo chịu trách nhiệm của cơ quan công quyền sau ngày 1 tháng 1, ngày hết hạn ghi trên thẻ bảo hiểm y tế kể từ ngày có hiệu lực của quyết định này. – Đối với những người từ các gia đình nghèo gần đó, mức sống trung bình của những người làm trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và muối: ngày hết hạn ghi trên thẻ bảo hiểm y tế là từ ngày người tham gia trả bảo hiểm y tế g đáp ứng đủ điều kiện chính sách Khoảng thời gian (dựa trên quyết định phê duyệt dân số hộ nghèo và danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và muối và mức sống trung bình của các tổ chức nhà ở (nếu tham gia quyết định, thẻ bảo hiểm y tế Thời hạn hiệu lực là 30 ngày kể từ ngày thanh toán của người tham gia. Sinh viên: Thời hạn hiệu lực thể hiện trên thẻ bảo hiểm y tế là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm nay. – Đối với sinh viên năm thứ nhất và năm thứ nhất: kể từ ngày đăng ký Hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế từ thời hạn hiệu lực trước đó cho đến ngày 31 tháng 12 của năm thứ hai.

Đối với sinh viên năm thứ 12 và năm ngoái: Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 1 đến hết năm học .— Đối với những người khác tham gia khóa học về bảo hiểm xã hội, thời hạn hiệu lực trên thẻ là thời hạn hiệu lực của bảo hiểm xã hội. Quy tắc của Việt Nam.

Vẫn tuân theo các quy định của điều khoản này, trừ một số trường hợp Theo danh mục ngân sách quốc gia, thẻ bảo hiểm y tế phải ghi rõ thời gian hoạt động hàng tháng liên tiếp, tối đa 60 tháng (thời gian tham gia bảo hiểm liên tục là thời gian sử dụng được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế tiếp theo, tùy thuộc vào lần trước Ngày hết hạn của thẻ, thời gian gián đoạn tối đa không quá 3 tháng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *