Tôi có thể trả tiền cho vợ khi ly hôn không?

Anh hiếm khi quan tâm tôi tiêu bao nhiêu. Đầu tháng này, chồng tôi đơn phương ly hôn, nhưng đòi một phần tiền lương của anh ta trong gần mười năm làm việc. Có một cơ sở pháp lý cho chồng tôi?

Luật sư

Theo Điều 33 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, tài sản chung của vợ và chồng bao gồm:

1. Tài sản chung của vợ và chồng bao gồm tài sản do chồng tạo ra. Và thu nhập của người vợ, công việc, hoạt động sản xuất và kinh doanh, thù lao, lợi nhuận của tài sản khác và thu nhập hợp pháp khác khi kết hôn, ngoại trừ trong các trường hợp quy định tại Điều 40, khoản 1 của luật này (được cung cấp trong thời kỳ hôn nhân); Tài sản cho hoặc tài sản khác do vợ chồng đồng ý là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng cùng có được là tài sản chung của vợ hoặc chồng, nhưng vợ hoặc chồng được thừa kế độc lập, trừ những người được cấp hoặc được cấp.

2. 2. Tài sản chung trong tài sản chung của vợ chồng được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của gia đình và thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Nếu không có lý do để chứng minh rằng hàng hóa đang tranh chấp là tài sản của cả hai bên, thì những hàng hóa này được coi là hàng hóa thông thường.

Theo các quy định trên, bạn có thể có vợ và chồng được tạo ra trong thời kỳ hôn nhân, và họ phải được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Đoạn này không thể là tài sản riêng của chồng bạn, vì vậy anh ta không có quyền thu hồi nó.

– Ngoài ra, theo Điều 29, khoản 2, của luật này, người phối ngẫu phải đảm bảo rằng các điều kiện được đáp ứng. Gia đình cơ bản. Do đó, bạn có thể sử dụng tiền lương của chồng để hỗ trợ gia đình và đáp ứng nhu cầu ăn uống và học tập của con bạn. Điều này là hoàn toàn hợp lý và hợp pháp. Chồng bạn không có quyền yêu cầu hoàn lại tiền.

Luật sư của công ty luật Hà Nội Road Tongling Baoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *