Cách tính lãi và phạt khi sử dụng thẻ tín dụng

Nhiều người biết những lợi ích cơ bản của việc sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ, nhưng không phải ai cũng hiểu cách các ngân hàng tính lãi suất thẻ tín dụng và tiền phạt.

Đường dây nóng: 19009247-04.22200588 .

Thời gian ân hạn và phương thức tính lãi

Hiện tại, hầu hết các sản phẩm thẻ tín dụng ngân hàng có thể kiếm tới 45 ngày lãi. Tuy nhiên, đây là số ngày miễn lãi tối đa, không phải là số ngày dài nhất cho tất cả các giao dịch thẻ. Số ngày miễn thuế thực tế tùy thuộc vào thời gian khách hàng hoàn thành mỗi giao dịch, loại giao dịch và ngày thanh toán của sản phẩm thẻ.

Ví dụ: khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của Visa Visa Flexi có ngày thanh toán vào ngày 15 mỗi tháng. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2015, khách hàng đã thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Giao dịch sẽ được phát hành vào ngày 15 tháng 4 năm 2015. Do đó, trong chu kỳ sao kê này, có 30 ngày khách hàng không thanh toán và không có lãi. Sau khi hóa đơn được thanh toán, khách hàng có 15 ngày để hoàn tiền. Vào cuối ngày thứ 15, khách hàng sẽ thanh toán cho ngân hàng toàn bộ số tiền theo hướng dẫn trên bảng sao kê mà không phải trả bất kỳ khoản lãi nào. Trong trường hợp này, khách hàng có thể được hưởng tới 45 ngày giảm giá miễn lãi.

Nếu là tiền mặt, khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng của mình để rút tiền từ các nhà phân phối của Tổ chức Thẻ Quốc tế. Tuy nhiên, giao dịch tiền mặt rất rủi ro, và các ngân hàng và ngân hàng không khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để thực hiện yêu cầu tiền mặt, vì vậy chính sách rút tiền khá cao. Từ khi bắt đầu giao dịch, tiền ứng trước cũng sẽ được lập hóa đơn.

Do đó, sau khi mỗi thẻ tín dụng được phát hành, hứa hẹn sẽ miễn lãi tối đa 45 ngày trong tình trạng chậm. Vào ngày đáo hạn, khách hàng sẽ thanh toán toàn bộ số dư nợ của khoản vay theo bản sao kê. Ngược lại, ngay cả khi khách hàng chỉ trả một lá chắn, khách hàng được coi là đã thất hứa và ngân hàng sẽ tính lãi từ ngày thanh toán của khách hàng và tính lãi của tất cả các giao dịch từ giao dịch thời gian thực. .

Thẻ tín dụng Phí muộn – Phí trễ đề cập đến các khoản phí mà khách hàng sử dụng thẻ tín dụng phải trả nếu họ không thanh toán đủ số tiền tối thiểu đúng hạn và đầy đủ. Báo cáo hàng tháng gửi cho khách hàng luôn chứa thông tin về số tiền thanh toán tối thiểu và ngày đáo hạn. Ngày đáo hạn là ngày cuối cùng mà khách hàng phải trả ít nhất số tiền tối thiểu cho ngân hàng.

Nếu có vi phạm, khách hàng phải đồng ý với tỷ lệ phần trăm phạt được tính dựa trên số tiền tối thiểu. Không thanh toán đúng hạn. Theo chính sách sản phẩm, TOUR sẽ phạt tiền cho từng khách hàng, 3% vi phạm cam kết nhân với số tiền tối thiểu không được trả đúng hạn.

Để tránh lãi và phí trễ — Dựa trên các đặc điểm của tính lãi suất sản phẩm thẻ và phương pháp tính lãi ngân hàng, khách hàng có thể chủ động chọn thời điểm mua hàng hóa và dịch vụ từ ngày báo cáo của kỳ trước đến mức tối đa Tận dụng thời gian ân hạn, đặc biệt là không sử dụng thẻ tín dụng để lấy tiền mặt.

Nếu bạn không kiểm soát tốt tình hình tài chính của mình, việc sử dụng thẻ tín dụng sẽ rất dễ dàng. Rơi vào tình trạng nợ quá mức. Do đó, để trở thành người tiêu dùng thông minh, chủ thẻ phải cân đối ngân sách chi tiêu hợp lý và luôn ghi nhớ ngày đáo hạn của các khoản thanh toán đầy đủ và kịp thời.

Minh Trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *