Bồi thường đất dựa trên dân số hay diện tích?

Khu vực của tôi sắp được bồi thường, vậy tôi có muốn hỏi khi nào việc bồi thường giải phóng mặt bằng được dựa trên các nguyên tắc đền bù nhân khẩu học hay khu vực không?

Ví dụ, có hai đứa trẻ trong gia đình tôi. Diện tích là 100 mét vuông, nhưng ngôi nhà bên cạnh có 6 người sống trên 40 mét vuông đất. Nhà nào có thể được bồi thường cao nhất?

Tư vấn

Theo Luật Đất đai năm 2013, quyền của người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất phụ thuộc vào các yếu tố yếu. Các yếu tố như vị trí, diện tích đất bị thu hồi, nguồn, tình trạng sử dụng hiện tại, tài sản đất, v.v … Số người sống trên lô đất không phải là một yếu tố cho nhiều gia đình. Gia đình có ít thành viên được bồi thường nhiều hơn. Tuy nhiên, nhà nước có chính sách hỗ trợ để cung cấp an sinh xã hội cho các gia đình có dân số lớn khi họ sở hữu đất đai. Nói chính xác hơn: -Bài 26 của Luật đất đai quy định thời gian để nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng và an ninh; vì sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước và công chúng, nhà nước sẽ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người sử dụng đất theo luật . – Trả lại đất bị thu hồi, nếu họ có thể yêu cầu bồi thường, các quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Khi gia đình và cá nhân không có đất hoặc nhà ở khác trong các xã, vùng hoặc thành phố, nhà nước nơi đất bị thu hồi bị chiếm dụng bởi đất thổ cư hoặc Nhà bù đắp, trong trường hợp không bồi thường về đất hoặc nhà, nhà nước sẽ trả tiền bồi thường bằng tiền mặt, nếu đất hoặc nhà được giữ lại trong đô thị, khu vực hoặc tiểu bang nơi thu hồi đất, tiền bồi thường sẽ được trả bằng tiền mặt. Đối với những khu vực có quỹ đất thuận lợi, việc đền bù đất thổ cư sẽ được xem xét.

Nếu đất của đất nước liên quan đến nhà ở được thu hồi, không có gia đình và cá nhân nào ở những nơi khác phải di dời và không đủ điều kiện nhận nhà ở bồi thường đất. Về quyền cư trú, nhà nước bán, cho thuê, cho thuê hoặc giao đất ở và thu phí sử dụng đất.

Điều 83 của “Luật đất đai” về nhà nước nhằm hỗ trợ thu hồi các quy định về đất đai bao gồm: – a) Hỗ trợ ổn định Đời sống và sản xuất;

b) Trong trường hợp thu hồi đất nông nghiệp từ các gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ đào tạo, thay đổi công việc và tìm việc làm, thu hồi đất thổ cư và di dời hộ gia đình hoặc cá nhân Cung cấp các hoạt động và dịch vụ;

c) Hỗ trợ tái định cư, được sử dụng để thu hồi đất thổ cư từ các gia đình và cá nhân phải di dời bởi người Việt sống ở nước ngoài;

d) Hỗ trợ khác.

Mỗi Số tiền hỗ trợ cụ thể được tính theo phương pháp hỗ trợ của chủ hộ (mỗi gia đình sẽ nhận được cùng một khoản tiền, bất kể số lượng trợ giúp (tiền thưởng), v.v.) được chuyển trước) hoặc tùy thuộc vào số lượng gia đình (như hỗ trợ lương thực, cuộc sống ổn định) Chờ đợi). Hỗ trợ dựa trên nhân khẩu học sẽ cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho các gia đình có dân số đông hơn.

Do đó, theo các quy định trên, các gia đình có nhiều đất bị thu hồi sẽ được bồi thường nhiều hơn. . Các gia đình có dân số lớn hơn chỉ có thể nhận thêm trợ giúp trong một số danh mục nhất định.

Luật sư của Công ty Luật Vũ Tiên Vinh Bảo An tại Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *