Điều kiện và thủ tục miễn thuế ô tô bốn chỗ tạm thời

Trả lời 1. Theo Thông tư liên tịch số 03 do Bộ Ngoại giao và Tổng cục Hải quan ban hành ngày 6 tháng 6 năm 2000 để hướng dẫn thi hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 210/1999 / QĐ-TOT ngày 27/10/1999, theo Theo một số chính sách đối với người Việt ở nước ngoài, một chiếc ô tô 4 chỗ đi bằng ô tô sẽ được miễn thuế nhập khẩu trong các trường hợp sau: Người Việt sống giữa những người nước ngoài là trí thức. , Các chuyên gia và công nhân lành nghề nên trở về nước để làm việc từ một năm trở lên theo lời mời của cơ quan quốc gia Việt Nam có xác nhận của cơ quan mời. Các tổ chức quốc gia Việt Nam bao gồm Quốc hội, chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các tổ chức bộ trưởng, cơ quan chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Quy định nhập khẩu ô tô tạm thời như sau:

– Người Việt Nam ở nước ngoài cần nhập khẩu ô tô tạm thời nên hoàn thành việc nhập khẩu tạm thời trong vòng 6 tháng đầu sau khi có việc làm tại Việt Nam;

– phải dựa trên Luật pháp Việt Nam lái xe ô tô chính xác. Nếu nhập khẩu tạm thời là xe cũ, chất lượng phải từ 70% trở lên và nhà nhập khẩu phải xuất trình chứng từ xác nhận chủ sở hữu xe;

– Nếu xe Việt Nam ở nước ngoài, chỉ có giờ làm việc ở Việt Nam phải là 6 Nhiều tháng trở lên và bạn phải làm việc tại Việt Nam trước khi bạn có thể xem xét tạm thời nhập khẩu những chiếc xe thay thế bị hư hỏng (được cảnh sát chứng nhận) do một tai nạn không thể sử dụng được. Cơ quan hải quan cấp giấy phép nhập khẩu tạm thời đã hoàn tất các thủ tục thanh lý xe cũ;

– Những chiếc xe tạm nhập phải được tái xuất sau đó. Nếu là quà tặng hoặc tặng, nó phải tuân thủ luật pháp Việt Nam.

3. Người Việt sống tại Việt Nam xin nhập khẩu tạm thời để được miễn thuế ô tô và đính kèm giấy chứng nhận thư mời của cơ quan nhà nước Việt Nam, với nội dung như sau:

– tên, số gia đình, hộ chiếu, quốc tịch;

– Tên của kế hoạch hoặc dự án hợp tác với cơ quan nhà nước Việt Nam;

– Thời gian làm việc tại Việt Nam;

– Thương hiệu và thông số của công nghệ ô tô;

– Cổng đóng hàng nhập khẩu.

Đơn xin nhập khẩu chứng từ liên quan đến ô tô phải nộp cho cơ quan hải quan tỉnh khu vực nơi cơ quan quốc gia Việt Nam mời người Việt Nam. Những người sống ở nước ngoài và làm việc tại Việt Nam. Nếu không có tổ chức hải quan địa phương, hãy nộp các tài liệu cho hải quan tỉnh thuận tiện nhất.

Công ty luật Phạm Thành Bình Hồng Hà, số 8 Đinh Ân Gang, Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *