Cơ thể ngứa và chóng mặt là gì?

Vậy bệnh là gì? Nếu bạn biết nó là gì và làm thế nào để đối phó với nó, xin vui lòng chỉ cho tôi. cảm ơn tất cả.

(Thành Huy)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *