Tôi có phải xác định lại quyền công dân của mình để thay đổi hộ khẩu không?

Luật sư pháp lý

Không chắc chắn nếu bạn sẽ nhận được ID công dân của bạn hoặc nếu bạn vẫn đang sử dụng nó, tôi sẽ tư vấn cho bạn trong hai tình huống.

Kịch bản 1: Dựa vào đoạn 2 a, II Thông tư 04/1999 / TT-BCA (C13), nếu sử dụng thẻ căn cước (do Sở cảnh sát tỉnh Thanh Hóa cấp), khi nhập khẩu một gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn phải Thay đổi nó trở lại một thẻ ID công dân. — Trường hợp 2: Theo Điều 23, Khoản 1, “Đạo luật xác định quốc tịch” năm 2014, nếu bạn đã nhận được thẻ căn cước công dân, bạn không cần phải thay đổi chứng minh nhân dân theo giấy đăng ký hộ khẩu mới.

Theo Điều 21 Khoản 1 và Điều 1 Khoản 2 của “Đạo luật công dân 2014”, thẻ căn cước công dân sẽ được trao đổi trong các trường hợp sau:

Khi công dân đạt 25 tuổi, đạt 40 tuổi Tuổi trên 60 tuổi.

– Thẻ bị hỏng và không sử dụng được.

Sửa đổi tên, họ, tên và thông tin khác; đặc điểm nhận dạng .

– quyết định giới tính mới, quê hương .

– thông tin trên thẻ căn cước công dân là sai.

– Khi một công dân đưa ra yêu cầu.

Luật sư Phạm Thành Hồ Chí Minh Đoàn luật sư Juan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *