Con cái của sĩ quan quân đội có được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí không?

Gia đình tôi có cần trả tiền bảo hiểm y tế cho con bạn không?

Tư vấn viên

Theo Quyết định Bảo hiểm xã hội Việt Nam số 505 / QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020, một số người giúp trả tiền bảo hiểm y tế bao gồm: thân nhân của sĩ quan, binh sĩ chuyên nghiệp, hạ sĩ quan và binh sĩ; Cán bộ của Lực lượng Công an Nhân dân, tổ chức phi lợi nhuận và cán bộ chuyên nghiệp, cán bộ chuyên nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận, người thực tập sinh an ninh công cộng, tổ chức phi lợi nhuận và nhân viên làm việc trong hệ thống mã hóa nhận lương. Về nhân viên quân sự, các học viên tiền điện tử được hưởng các hệ thống và chính sách theo hệ thống và chính sách của sinh viên đại học quân đội và cảnh sát được ngân sách nhà nước hỗ trợ để trả phí bảo hiểm “bảo hiểm y tế”. -Những người hỗ trợ bao gồm:

– cha, mẹ, vợ hoặc chồng, cha hoặc mẹ, vợ hoặc chồng, cha mẹ nuôi hợp pháp.

– Người phối ngẫu;

– Con cái hợp pháp, nhận con nuôi từ 6 đến dưới 18 tuổi, con đẻ, nếu họ tiếp tục học trung học, họ là con nuôi hợp pháp trên 18 tuổi.

– Vì vậy, con gái của bạn là một đứa con ruột đã 18 tuổi nhưng đang học trung học. Bảo hiểm y tế vẫn được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Nhà trường buộc gia đình tôi phải trả tiền bảo hiểm y tế là bất hợp pháp.

Luật sư của Phan Thanh Bình Bảo Bảo Master Master Firm, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *