Khi nào cảnh sát có thể khám xét nhà?

Theo Luật vi phạm hành chính 2012, nếu có lý do để cho rằng người đó cất giấu đồ vật, tài liệu, phương thức được sử dụng để vi phạm hành chính thì cơ quan chức năng có quyền khám xét thi thể. Thủ tục hành chính. Tất cả các cuộc khám xét cơ thể phải được lập thành văn bản.

Tương tự, chỉ khi có lý do để tin rằng tang lễ được che giấu, việc khám xét có thể được tiến hành ở những nơi cất giấu bằng chứng chính và / hoặc phương tiện bất hợp pháp hành chính. . Mục đích và phương tiện hành chính bất hợp pháp. Việc khám xét nơi cất giấu tang vật, vi phạm các biện pháp hành chính phải do chủ nơi bị khám hoặc người lớn trong gia đình xác định. Nếu những người này không có ở đó, cuộc tìm kiếm sẽ không bị trì hoãn. , Cơ quan chức năng phải có đại diện chính quyền và 2 người làm chứng.

“Đạo luật Xử lý Hành vi Bất hợp pháp Hành chính” năm 2012 không cho phép khám xét những nơi cất giấu bằng chứng chính và các phương tiện bất hợp pháp hành chính vào ban đêm, trừ khi việc khám xét đang được tiến hành trong trường hợp khẩn cấp nhưng chưa hoàn thành, nhưng lý do phải được nêu rõ trong báo cáo. Mọi trường hợp khám xét nơi cất giấu vật chứng đáng kể và / hoặc vi phạm biện pháp hành chính đều phải có quyết định và lập biên bản. – Tìm kiếm người, nhà ở, nơi làm việc, địa điểm theo đúng quy trình, thủ tục Hình sự

Theo Điều 192 khoản 1 Bộ luật Tố tụng Hình sự thì việc khám xét người, địa điểm, nơi làm việc chỉ được thực hiện nếu có lý do để xét xử. Địa điểm, phương tiện, cụ thể là công cụ, tội phạm, tài liệu, đồ vật, đồ vật hoặc đồ vật phạm tội, dữ liệu điện tử và các tài liệu khác liên quan đến vụ án.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc, vị trí, địa điểm. Khi cần biết người bị truy nã thì truy tìm Và khi giải cứu nạn nhân, các biện pháp cũng được thực hiện. Nếu cần xác định bằng thư từ, điện tín, bưu phẩm, bưu phẩm, dữ liệu điện tử, công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, vật phẩm, vật phẩm liên quan đến tội phạm thì cơ quan chức năng phải truy tìm được. ——Điều 194 của Luật Tố tụng Hình sự quy định rằng “khi ai đó bị bắt hoặc có lý do để xác nhận sự hiện diện của người nào đó, người đó có thể bị khám xét mà không cần lệnh. Người liên quan đến vụ án. ”Do đó, người bị khám xét không có nghĩa là người đó đang bị khởi tố hoặc sắp bị khởi tố.

Lệnh khám xét phải được công tố viên tương ứng phê chuẩn trước khi thi hành. Trừ trường hợp khẩn cấp, cảnh sát có thể tiến hành khám xét trước khi được phê duyệt, nhưng không quá 24 giờ. Khi kết thúc việc khám xét, người ra lệnh phải thông báo bằng văn bản cho Kiểm sát viên công tố hoặc Kiểm sát viên cùng cấp. Thực hiện quyền khởi kiện và kiểm sát việc điều tra vụ án. – Luật sư Kiều Anh VuKAV Law Firm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *