Từ năm 2021, khám bệnh trái tuyến có được hưởng BHYT không?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 22 Khoản 3 Luật BHYT, bắt đầu từ ngày 01/01/2021, nếu người có thẻ BHYT không xuất trình đúng giấy tờ tùy thân. Được thanh toán BHYT theo mức quy định theo mức sau:

– Bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú .—— Bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú (hiện nay là 60%) .– — Tại bệnh viện khu vực: 100% chi phí khám chữa bệnh.

Đối với người nghèo là người dân tộc thiểu số, người nhà tham gia BHYT sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Hoàn cảnh kinh tế; người tham gia BHYT sinh sống tại thành phố trực thuộc trung ương, huyện đảo trên đảo nếu việc tự khám bệnh, chữa bệnh không đạt yêu cầu thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện khu vực. Anh ấy nằm viện ở các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương theo mức hưởng theo quy định.

Theo quy định tại Điều 22 khoản 1 của Luật này, mức thanh toán phí khám bệnh, chữa bệnh được tính như sau: ——100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh ——- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan Và quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; công nhân mật mã có thu nhập như chiến sĩ; học viên mật mã có quyền Về chế độ, chính sách sĩ quan, công an hưởng quyền, chính sách.

– Người có công với cách mạng, cựu chiến binh .—— Trẻ em dưới 6 tuổi .—— Người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

– Thành viên gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội kém; người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người sống ở thành phố trực thuộc trung ương, huyện đảo trên đảo.

– Cha mẹ của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng người không công nuôi dưỡng.

– Nếu chi phí khám chữa bệnh thấp hơn mức quy định của nhà nước và chi phí khám chữa bệnh thấp hơn mức thông thường. – Người bệnh đã tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên mà phần chi phí KCB của năm đó vượt quá 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự khám, chữa bệnh)? Ở mức độ thích hợp. -95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh — lương hưu hàng tháng hoặc mất sức lao động .— thân nhân người có công với cách mạng (trừ trường hợp là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, đạo sĩ Con cái; người có công dạy dỗ có Đạo). — Một người trong một gia đình gần như nghèo. Y tế và các vấn đề khác.

Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *