Tôi có thể lấy chứng chỉ bằng cử nhân ở đâu sau khi thay đổi tài khoản nhiều lần?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo Nghị định số 123/2015 / Điều 22 Khoản 4 NĐ-CP, nếu người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã đăng ký thường trú ở nhiều nơi khác nhau thì người đó có trách nhiệm chứng minh tình trạng hôn nhân của mình.

Trường hợp không chứng minh được thì Thừa phát lại hộ tịch có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, yêu cầu người đó rà soát lại nơi đăng ký thường trú và trình Ủy ban nhân dân thành phố. Xác minh.

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, UBND cấp xã phải kiểm tra, xác minh và có văn bản trả lời UBND thành phố về tình trạng hôn nhân. Nơi thường trú của người đó tại địa phương.

Theo quy định tại Điều 22, Điều 3 và Điều 5, sau khi nhận được trả lời trong cùng ngày, nếu thấy đủ khiếu nại thì Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho đương sự. Nội dung của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải nêu rõ tình trạng hôn nhân của hai bên kết hôn và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Theo quy định trên thì bạn phải liên hệ với ủy ban nhân dân thành phố. Nơi bạn làm thủ tục đăng ký thường trú tại TP.HCM (gặp tư pháp – hộ tịch) để xác nhận quốc tịch.

Nếu bạn có thể chứng minh trước với Bình Định là bạn chưa đăng ký kết hôn, sau đó cung cấp chứng cứ cho cơ quan đăng ký tư pháp dân sự. Nếu không chứng minh được thì bạn hãy yêu cầu họ làm văn bản gửi UBND cấp xã nơi bạn sinh sống để xác minh, xác nhận. , Ủy ban nhân dân thành phố nơi bạn đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp giấy chứng nhận quốc tịch cho bạn.

Luật sư Phạm Thành Hữu Đoàn, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *