Nếu xe của tôi không được giao đúng thời hạn, tôi có thể yêu cầu đặt cọc bằng cách nào?

Đã 15 ngày rồi mà xe vẫn không có, tôi đã hủy bán muốn lấy lại tiền nhưng bạn không trả, bạn vui lòng bảo tôi đợi 10 ngày nữa. Vì tôi không muốn bạn tham gia nữa, tôi làm cách nào để nhận được số tiền này? -Lawyer’s trả lời – Theo Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Việc đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) trả cho bên kia (sau đây gọi là bên đặt cọc) trong một thời hạn nhất định bằng tiền hoặc kim khí quý, đá quý, Vật có giá trị (sau đây gọi chung là tài sản bảo đảm) để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng ”. Khi thực hiện nghĩa vụ không cần lập hợp đồng đặt cọc bằng văn bản. Do đó, nếu hai bên đặt cọc 100 triệu rupiah mà không có hợp đồng hoặc đặt cọc trong vòng 10 ngày thì việc này vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp có tranh chấp hoặc không thực hiện nghĩa vụ bảo quản thì hai bên phải cung cấp bằng chứng về quan hệ bảo quản đó.

Điều 328, khoản 2 quy định hậu quả của việc từ chối nhập cảnh. Hợp đồng có nội dung như sau: “Nếu bên đặt cọc từ chối giao kết và thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên đặt cọc; nếu bên đặt cọc từ chối giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác thì được trả bằng Bên có tài sản đặt cọc số tiền bằng giá trị tài sản. “” – Hai bên thỏa thuận sở hữu xe sau 10 ngày. Thực tế, chưa qua 15 ngày, có thể thấy người đó đã vi phạm bạn khi ký hợp đồng đặt cọc. Bạn có quyền không mua hợp đồng và thỏa thuận. Việc gia hạn 10 ngày là thông báo một chiều và không hợp lệ nếu không có sự đồng ý của bạn.

Bạn phải thu thập giấy tờ tùy thân, đăng ký; giữa các bên liên quan Giấy tờ chứng minh yêu cầu mua và thỏa thuận giao dịch mua bán xe, trả tiền, yêu cầu giao xe đúng hạn Viết đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân nơi cư trú của người đó để yêu cầu giải quyết. – Văn phòng luật sư LSX Quách Thành Lực Luật sư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *