10 thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm các loại thu nhập sau trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hàng hóa, dịch vụ Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh

b) Thu nhập hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. – Thu nhập của doanh nghiệp nêu tại Điều này không bao gồm thu nhập của người có doanh thu từ 100 triệu đồng / năm trở xuống. — 2. Tiền lương, tiền công bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và tiền lương, tiền công.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp và các khoản giảm trừ: Phụ cấp, trợ cấp dành cho người được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật để phục vụ quốc phòng Và phân phối an toàn; cung cấp phụ cấp rủi ro hoặc nguy hiểm cho các ngành, nghề hoặc công việc có yếu tố nguy hiểm hoặc nguy hiểm tại nơi làm việc; phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn không lường trước, trợ cấp tai nạn lao động, trợ cấp bệnh nghề nghiệp, khi sinh hoặc nhận con nuôi Trợ cấp một lần ………… 3. Thu nhập đầu tư vốn, bao gồm: -a) lãi cho vay

b) cổ tức

c) các hình thức thu nhập đầu tư vốn khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ .– – 4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm:

a) Chuyển nhượng vốn trong tổ chức kinh tế thu lợi vốn

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

c) Các hình thức thu nhập từ chuyển nhượng vốn khác.

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

b) Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng nhà ở

c) Chuyển nhượng Thu nhập từ cho thuê đất, thuê mặt nước-d) Thu nhập khác từ bất kỳ hình thức chuyển nhượng bất động sản nào. 6. Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:

a) Trúng xổ số

b) Trúng khuyến mại

c) Các hình thức trúng thưởng cá cược

d) Trúng trong các trò chơi, cuộc thi và các hình thức khác hình thức.

7. Thu nhập từ bản quyền, bao gồm:

a) Giấy phép hoặc “đối tượng sở hữu trí tuệ”

b) Thu nhập từ chuyển giao công nghệ

8. Thu nhập từ nhượng quyền.

9. Thu nhập thừa kế là phần vốn góp của chứng khoán, tổ chức kinh tế, tổ chức thương mại, bất động sản và các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng. .

10. Thu nhập cho tặng là chứng khoán, vốn góp trong tổ chức kinh tế, tổ chức thương mại, bất động sản và các tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc quyền sử dụng. – Theo Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân, thu nhập được miễn thuế bao gồm: -1. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản của vợ chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi; cha dượng, mẹ kế và con riêng , Mẹ kế với con trai; ông nội, bà ngoại với cháu nội; ông nội, bà ngoại với cháu nội; anh, chị, em ruột.

2. Cá nhân chuyển nhượng thu nhập về nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở trong trường hợp không chỉ sở hữu nhà ở, đất ở. ——3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất. –4. Thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ và chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha dượng, mẹ kế và con riêng, mẹ kế với con trai; ông nội, bà ngoại với cháu ngoại; ông nội, bà ngoại và Cháu trai, anh, chị, em ruột.

5. Thu nhập của gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp chưa chuyển đổi sang sản phẩm khác hoặc mới chuyển đổi sơ bộ. ——6. Đất ruộng do nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân được chuyển thành thu nhập từ sản xuất. ——7. Thu lãi tiền gửi của tổ chức tín dụng và lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. số 8 . Thu nhập từ chuyển tiền.

9. Tiền lương làm việc ban đêm và làm thêm giờ cao hơn lương ban ngày và làm thêm giờ theo quy định của pháp luật.

10. Lương hưu do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng.

11. Thu nhập từ học bổng bao gồm:

a) Học bổng thu được từ ngân sách quốc gia

b) Học bổng thu được từ các tổ chức trong nước và nước ngoài như một phần của tổ chức quốc gia hoặc khu vực Kế hoạch khuyến học của tổ chức.

12. Thu nhập bảo hiểm nhân thọ, bồi thường hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, bồi thường tai nạn lao động, kĐược nhà nước bồi thường và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

13. Thu nhập thu được từ các quỹ từ thiện, được các tổ chức công được ủy quyền hoặc công nhận để tham gia vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo và phi lợi nhuận. –14. Viện trợ nước ngoài cho các mục đích từ thiện, nhân đạo dưới các hình thức chính phủ và phi chính phủ được các cơ quan có thẩm quyền cấp quốc gia phê duyệt.

15. Thu nhập từ lương của thuyền viên Việt Nam tham gia vận tải quốc tế tại các hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam – 16. Những người sở hữu tàu biển, những người có quyền sử dụng tàu biển và những người làm việc trên tàu biển chịu trách nhiệm trực tiếp về biển sâu Hoạt động đánh bắt và đánh bắt mang lại thu nhập từ hàng hóa và dịch vụ. — Vì vậy, người lao động khi phát sinh thu nhập chịu thuế, miễn thuế thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. -Lawyer Kiều Anh Vũ

Tìm hiểu thêm

>> Khi bán nhà >> Bán “hàng xách tay” qua mạng có phải chịu thuế không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *