Điều kiện nghỉ hưu sớm

Trả lời:

Nghị định số 12 / CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ ban hành “Điều lệ BHXH” quy định người lao động chỉ được hưởng lương hưu hàng tháng bằng một tỷ lệ lương hưu. Tiền lương khi nghỉ hưu đáp ứng một trong các điều kiện sau đây thì thấp hơn mức lương bình thường:

– Nam đủ 60 tuổi trở lên, nữ đủ 55 tuổi trở lên, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; nam đủ 50 tuổi đến 45 tuổi. , Từ 20 tuổi trở lên hưởng BHXH mà suy giảm khả năng lao động trên 61%;

– Người lao động (không giới hạn độ tuổi) làm công việc đặc biệt khó khăn, đặc biệt nguy hiểm từ đủ 15 năm trở lên và có đủ 20 năm trở lên Các quỹ bảo hiểm xã hội, khả năng suy giảm từ 61% trở lên. – Quyết định số 1580 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 26 tháng 12 năm 2000 về danh mục ngành nghề tạm thời, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (không thuộc ngành dạy học). Bạn cũng không đáp ứng điều kiện về tuổi để được nghỉ hưu sớm. Do đó, bạn phải đợi đến khi bạn lớn hơn thì bạn mới có thể liên hệ với cơ sở y tế để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động xem bạn có đủ điều kiện để được nghỉ hưu sớm hay không.

Công ty luật Pan Qingping Công ty luật Honghe, Ding 8 En Gang, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *