Một người có quyền thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Trả lời: Theo Điều 102 của Luật Dân sự, “người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được chỉ định trong quyết định tạo ra một pháp nhân hoặc hiến pháp của pháp nhân”. Thông thường, đây là người chịu trách nhiệm pháp nhân.

Luật hiện hành không quy định các hạn chế có thể đóng vai trò là đại diện pháp lý của nhiều pháp nhân. Tuy nhiên, theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan, một người không được tạo ra hai hoặc nhiều doanh nghiệp tư nhân hoặc tạo hoặc tham gia vào việc tạo ra nhiều hơn một doanh nghiệp. Quan hệ đối tác.

Do đó, ngoài các doanh nghiệp tư nhân hoặc quan hệ đối tác, một người có thể tạo hoặc tham gia vào việc tạo ra nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Do đó, người này có thể đóng vai trò là người đại diện theo pháp luật của công ty mà họ sở hữu.

Hhan NahSố8ĐìnhNgang Honghe Văn phòng luật sư Wang Qingping

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *