Những gì cần thiết để đăng ký một giấy chứng tử?

Theo Điều 51 của Nghị định Chính phủ số 158/2005 ngày 27 tháng 12 năm 2005 / ND-CP, Nghị định quy định về việc đăng ký và quản lý quyền công dân và đăng ký cái chết của người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam. Nếu người thân của họ hỏi, cái chết của Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của sở tư pháp tỉnh / thành phố, là nơi cư trú cuối cùng của những người này. Nếu không biết nơi cư trú cuối cùng của người chết, Bộ Tư pháp tỉnh (thành phố) nơi người chết nằm ở đó sẽ đăng ký khai tử.

– Thủ tục đăng ký khai tử

Theo Điều 15 Nghị định số 06/2012 / ND-CP ngày 2/2/2012, đã sửa đổi và bổ sung một số thông tin về quyền công dân, hôn nhân và gia đình và chứng nhận Nghị định; Nghị định 158/2005 / Điều 52, khoản 3 của ND-CP, quy định thủ tục đăng ký khai tử:

– Người đăng ký đăng ký khai tử phải nộp bản khai (điền theo mẫu đã lập) Hoặc thay thế các tài liệu thay thế;

– Cán bộ nhân thân của Bộ Tư pháp ghi lại các tài liệu đầy đủ và hợp lệ trong sổ đăng ký khai tử và đính kèm giấy chứng tử gốc, chánh án cục phải ký và giao Cái chết ban đầu đòi hỏi phải có giấy chứng nhận của người đã đăng ký cái chết. Một bản sao giấy chứng tử sẽ được cấp theo yêu cầu của người yêu cầu đăng ký khai tử. Nếu cần xác minh, thời hạn sẽ không quá 3 ngày

Sau khi đăng ký khai tử, Bộ Tư pháp sẽ gửi một bản sao giấy chứng tử cho bộ phận lãnh sự và Bộ Ngoại giao để thông báo. . Cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi người quá cố nằm là công dân hoặc thường trú nhân.

Vì vậy, nếu bố mẹ bạn là người Việt Nam từ nước ngoài và trở về Việt Nam, gia đình bạn có thể đăng ký khai tử. Theo thủ tục trên, anh ta là người của Bộ Tư pháp tỉnh (thành phố) nơi anh ta cư trú lần cuối. -Burial của người nước ngoài tại Việt Nam – Theo Điều 35, Điều 7, khoản 3 Nghị định của Chính phủ ngày 25 tháng 3 năm 2008/2008 / ND-CP, liên quan đến việc xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, quy định “người nước ngoài sống ở Việt Nam Người Việt Nam định cư với người nước ngoài muốn được chôn cất tại Việt Nam sau khi họ chết được phép chôn cất tại nghĩa trang ở Việt Nam. “- Do đó, luật pháp Việt Nam cho phép người nước ngoài được chôn cất tại Việt Nam.

Nếu bạn yêu cầu k, sau khi nhận được giấy chứng tử, bạn có thể liên hệ với cơ quan dịch vụ tang lễ địa phương để chọn nghĩa trang cho đám tang của người thân còn sống của bạn.

Thạc sĩ Pan Hanping (Công ty luật Bảo Ngọc-Hà Nội)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *