Gửi tiền ra nước ngoài

Trả lời: Theo quy định về mua, chuyển nhượng và góp vốn của cư dân Việt Nam ở nước ngoài, công dân Việt Nam có quyền định cư ở nước ngoài muốn chuyển ngoại tệ ra nước ngoài. Ngoài ra, bạn phải liên hệ với chi nhánh để hoàn thành các thủ tục của Ngân hàng Quốc gia ở tỉnh hoặc thành phố.

Các tài liệu bao gồm:

– yêu cầu chuyển tiền, đầu tư ngoại tệ ở nước ngoài (theo mẫu ngân hàng)

– tài liệu chứng nhận của cơ quan thường trú nước ngoài (tài liệu dịch được xác nhận bởi cơ quan dịch thuật hoặc Tài liệu xác nhận rằng công dân Việt Nam được phép định cư (người nước ngoài) .– Một bản sao hộ chiếu của người đó tại thời điểm khởi hành .– Công dân Việt Nam có quyền quá cảnh, mang theo không quá 10.000 đô la Mỹ mỗi năm khi xuất cảnh đến 1 Cá nhân, nếu tổng số tiền vượt quá 50.000 đô la Mỹ, thì không quá 20% quỹ nhập cư của một người.

Trong trường hợp chuyển tiền hoặc quyên góp vượt quá 50.000 đô la Mỹ, bạn phải xuất trình chứng từ chứng minh số tiền thực tế được chuyển cho mục đích đó. Nếu cha mẹ bạn đang bán một căn nhà định cư ở Hoa Kỳ và bạn muốn chuyển 400.000 đô la sang Hoa Kỳ cùng một lúc, bạn phải tuân thủ các quy định trên. Nếu bạn có thể vượt qua bằng chứng bán nhà, chi nhánh của ngân hàng nhà nước ở tỉnh hoặc thành phố nơi có nhà sẽ Xem xét, phê duyệt thủ tục và chuyển ra nước ngoài.

Văn phòng luật sư Phan Bình Bình Hồng Hà Đinh Ngang Số 8, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *