Mua xe máy từ tiệm cầm đồ có hợp pháp không?

Cung cấp lời khuyên cho luật sư

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, thế chấp tài sản là một trong những biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự. Một bên (bên nhận cầm cố) giao hàng cho bên kia (bên nhận cầm cố) để đảm bảo rằng các nghĩa vụ được thực hiện. Cam kết tài sản phải bằng văn bản, trong một tài liệu riêng hoặc trong hợp đồng chính.

Khi hết thời hạn cầm cố, bên nhận chuyển nhượng có quyền quản lý tài sản theo cách thức đã thỏa thuận hoặc theo quy định. Theo quy định tại Điều 314, khoản 2, Bộ luật Dân sự 2015.

Do đó, nếu người cấp và người nhận cầm cố đồng ý xử lý tài sản hoặc quyền cầm cố hết hạn, chủ cửa hàng cầm đồ sẽ có quyền bán cho bạn chiếc xe máy nếu chiếc xe không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng thế chấp.

Hai bên sẽ thỏa thuận về hợp đồng mua bán bất động sản thông thường theo quy định của “Hợp đồng thuê nhà”. Bộ luật Dân sự năm 2015 phải được công chứng hoặc chứng nhận tại Điều g, Điều 1, khoản 10 của Thông tư 15/2014 / TT-BCA.

Về hợp đồng mua bán tài sản, bạn có thể xác nhận cài đặt với chủ sở hữu. Nếu bạn không thể liên hệ với chủ sở hữu của chiếc xe, bạn có thể trực tiếp ký hợp đồng mua bán với chủ cửa hàng cầm đồ. Sau khi hoàn thành thủ tục này, bạn có thể thực hiện thủ tục đăng ký xe máy trong khu vực hoặc đồn cảnh sát tỉnh theo nơi cư trú của bạn, theo số cư trú của bạn n 15/2014 / TT-BCA.

Luật sư Quách Thành Lục, Văn phòng Luật sư LSX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *