Chồng cũ của tôi có quyền cấm tôi đưa con ra nước ngoài không?

Chồng cũ sẽ không cho tôi đưa các con đi cùng. Giấy tờ bảo lãnh con ra nước ngoài phải có chữ ký của người cha cũ, người đã dứt khoát từ chối ký. Chồng cũ của tôi có quyền cấm con tôi đi nước ngoài với tôi không?

Luật sư tư vấn

Nghị định 136/2007 / NĐ-CP Điều 15 Khoản a Khoản 3, trẻ em dưới 14 tuổi phải có giấy tờ chứng minh sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp sau khi xuất viện. Đây là điều kiện cần.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn nhập cư vào một quốc gia cụ thể bằng cách kết hôn với người nước ngoài, bạn cũng phải tuân thủ luật nhập cư của quốc gia bạn. Một số nước mà công dân Việt Nam nhập cư kết hôn với người nước ngoài có điều kiện như nhau: nếu cha, mẹ đang trực tiếp nuôi con bình thường thì thời điểm kết hôn và người cư trú đưa con dưới 14 tuổi ra nước ngoài phải có Được sự đồng ý của người còn lại (người không trực tiếp nuôi con). Đây là một điều kiện đủ điều kiện.

Vì vậy, nếu chồng bạn không đồng ý thì bạn sẽ không thể đưa các con vào diện hôn nhân. Các yêu cầu trên về việc không cần người giám hộ đồng ý chỉ áp dụng cho trẻ em dưới 14 tuổi. -Khi con bạn 14 tuổi, việc nhập cư hay nhập cư của con bạn sẽ không cần sự đồng ý của chồng bạn. -Lawyer Quách Thành Lực Đoàn luật sư TP Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *