Sử dụng thẻ tín dụng với lãi suất 0%

BIDV là ngân hàng cho vay thẻ tín dụng lãi suất thấp trên thị trường với lãi suất 15% / năm. Lãi phí thẻ tín dụng BIDV được tính bằng cách chia cho loại giao dịch. Đối với giao dịch tiền mặt trả trước, lãi suất tính từ ngày khách hàng thực hiện giao dịch cho đến khi thanh toán hết tổng giá trị giao dịch.

Đối với việc mua bán hàng hóa. Tiền lãi được ước tính hàng ngày dựa trên số tiền giao dịch và thời gian thực hiện giao dịch của khách hàng. Nếu khách hàng thanh toán đủ giá trị giao dịch trong thời hạn thanh toán ghi rõ trong thông báo trên bảng sao kê, tài khoản thẻ sẽ được miễn lãi và bằng lãi suất 0%. — Sử dụng thẻ tín dụng BIDV, khách hàng có thể mua hàng hóa, dịch vụ không lãi suất lên đến 45 ngày. Số ngày miễn lãi thực tế tùy thuộc vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Giao dịch càng xa ngày báo cáo thì số ngày miễn lãi càng nhiều. Trong lần báo sau, khách hàng sẽ được hưởng quyền không lãi suất trong 45 ngày.

Để tránh phát sinh lãi suất khi sử dụng thẻ tín dụng, khách hàng lưu ý: Chỉ sử dụng thẻ để mua hàng hóa, dịch vụ, không ứng trước tiền mặt và thanh toán tổng giá trị giao dịch mua hàng trong thời hạn thanh toán do ngân hàng quy định.

(Nguồn: BIDV)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *