Thủ tục cấp giấy đỏ cho đất nước

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 1, Điều 211 quy định về “Tài sản chung của cộng đồng” trong Bộ luật dân sự năm 2015: “Tài sản chung của cộng đồng là tài sản của dòng tộc, thôn, buôn, làng, buôn, làng, phum, sóc, Cộng đồng tôn giáo và các cộng đồng khác là hàng hóa được hình thành theo phong tục tập quán do các thành viên trong cộng đồng cùng cung cấp, tập thể cung cấp hoặc cung cấp từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật nhằm thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.

Nguồn của nhà thờ miễn phí cho các thành viên trong gia đình. Nhà công vụ lâu nay được dùng làm nơi thờ cúng ông bà, tổ tiên, đồng thời các thành viên cùng nhau lập, quản lý, sử dụng nơi thờ tự truyền thống vì lợi ích chung của dòng tộc. —— Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 , Quyền sở hữu nhà và đất khác do nhà thờ tự lập. Điều 100 Điều 5 quy định: “Có công trình trên đất do cộng đồng dân cư sử dụng như nhà công vụ, đình, miếu, lề đường, nhà thờ họ, luật đất nông nghiệp và đất quy định tại Điều 131, Điều 3. Nếu không có tranh chấp thì đất được ủy ban nhân dân xã chia đất xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác. Đất gắn liền với đất. “.—— Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở riêng (sổ đỏ ), bạn phải thực hiện các thủ tục cụ thể sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đất đai chi nhánh. Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nơi có tài sản, bao gồm: – Đơn xin đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất khác theo Mẫu số 04a / ĐK. Trong giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 (nếu có) – văn bản đoàn tụ gia đình ủy quyền cho các thành viên có biện pháp tại bưu điện ký về đất đai liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính đối với bất động sản gắn liền với đất và tài sản. Tài liệu (nếu có).

Bước 2: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đã nộp hồ sơ và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; 40 ngày đối với các thành phố miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn – theo Điều 2 Quy định tại Điều 40: Nghị định 01/2017 / NĐ-CP. – Luật sư Công ty Luật Nguyễn Nguyên Thiên Mã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *