Có nên nằm xuống sau khi chuyển ống nghiệm?

Trả lời: Một nghiên cứu của Sharayu Gaikwad và cộng sự đã so sánh 120 bệnh nhân nghỉ ngơi 10 phút sau khi chuyển phôi và 120 bệnh nhân đã thức dậy ngay sau khi chuyển phôi.

Kết quả nghiên cứu cho thấy 10 phút sau khi chuyển phôi, việc sinh (sống) trong nhóm không ngừng nghỉ cao hơn so với nhóm còn lại (lần lượt là 56,7% và 41,6%).

Do đó, tỷ lệ sống sót của nhóm nghỉ ngơi sau khi chuyển phôi giảm và nhóm nghiên cứu cho rằng không thể kết luận rằng tỷ lệ sống sót giảm sau 10 phút nghỉ ngơi tại giường. Kết quả này có nghĩa là việc đánh giá phân phối lại sau sinh thực tế là vô dụng, ngay cả khi chỉ là 10 phút. Nói tóm lại, phân phối lại sau sinh là không cần thiết và không làm tăng khả năng mang thai sau khi điều trị. Một số nghiên cứu thậm chí đã chỉ ra rằng các tác động có hại đối với việc cấy phôi có thể gây hại, đặc biệt là khi thời gian nghỉ ngơi quá dài.

Bệnh nhân nên tiếp tục công việc hàng ngày càng sớm càng tốt để giảm mức độ lo lắng, bất kể kết quả điều trị. -Luy Thị Thị Dũng, một bác sĩ trễ ở Nam Việt Nam và Bệnh viện Lag Vietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *