Tôi có thể mua nhà nếu tôi sống ở nước ngoài và cầm hộ chiếu Việt Nam không?

Trả lời 1. Theo Nghị định của Chính phủ số 81/2001 ngày 5 tháng 11 năm 2001 / ND-CP về việc mua nhà ở Việt Nam ngoài Việt Nam, nếu bạn rơi vào bất kỳ chủ đề nào sau đây, họ có thể mua quyền sử dụng đất của những ngôi nhà liên quan: –

Những người trở về Việt Nam để đầu tư dài hạn;

– Những người có công trong nước;

– Các tổ chức văn hóa và khoa học đòi hỏi phải hoạt động thường xuyên ở Việt Nam;

– Những người muốn định cư tại Việt Nam.

2. Nếu bạn đã sống ở nước ngoài nhiều năm và bây giờ bạn muốn trở về sống ở Việt Nam, bạn phải thực hiện các bước cần thiết để trở về Việt Nam. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 875 / TOT ngày 21/11/1996 quy định thủ tục hồi hương người Việt từ nước ngoài. Do đó, để hồi hương, một yêu cầu phải được gửi đến cơ quan ngoại giao Việt Nam trong nước. Nơi bạn hiện đang sống là bộ di trú của Bộ Công an hoặc sở cảnh sát tỉnh hoặc thành phố trực thuộc chính quyền trung ương. Trung tâm. Yêu cầu này bao gồm: yêu cầu hồi hương, tài liệu chứng minh lý do, mục đích và tính đủ điều kiện của hồi hương.

Luật pháp Việt Nam không phân biệt khi nào bạn phải định cư, vì vậy tất cả những người trở về phải đáp ứng các quy định trên. -Pham Thanh Bình Hong Ha Công ty luật, số 8 luật sư của Dinh Ngang, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *