Thẻ kinh doanh du lịch

Trả lời:

Vào ngày 28 tháng 2 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 45/2006 / QĐ-TOT, ban hành quy định ban hành và quản lý Thẻ Du lịch Kinh doanh APEC (ABTC) để tạo thuận lợi cho các doanh nhân Việt Nam. Thời hạn hiệu lực của thẻ ABTC là 3 năm kể từ ngày phát hành và không thể gia hạn.

Khi thẻ ABTC hết hạn, nếu chủ thẻ vẫn cần di chuyển trong khối APEC, quy trình đăng ký thẻ mới sẽ được thực hiện. ABTC chỉ có giá trị nhập cảnh và xuất cảnh khi chủ thẻ xuất trình hộ chiếu hợp lệ. Đối với mỗi lần nhập cảnh, chủ sở hữu ABTC sẽ có được giấy phép cư trú tạm thời từ quốc gia thành viên hoặc khu vực theo thời hạn của quốc gia thành viên hoặc khu vực (90 ngày tại Việt Nam).

Luật hợp tác thương mại Việt Nam và Luật đầu tư Việt Nam làm việc trong các công ty được thành lập theo “Luật doanh nghiệp” đã được trao cho ABTC. Doanh nhân Việt Nam chỉ có thể nhận được thẻ ABTC nếu họ có hộ chiếu hợp lệ. Hy vọng rằng du lịch thường xuyên và ngắn hạn sẽ thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh với các quốc gia thành viên hoặc khu vực tham gia Chương trình Thẻ Du lịch Kinh doanh APEC.

Bộ Công an, cơ quan quản lý xuất khẩu, sẽ cấp ABTC cho Việt Nam tại lối vào theo yêu cầu của thương nhân và sẽ được các cơ quan có thẩm quyền sử dụng với sự cho phép bằng văn bản của ABTC.

Hiện tại, ABTC có kế hoạch có 17 quốc gia và khu vực tham gia, bao gồm “Úc”, Brunei Darussalam, Chile, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Peru ; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Theo một số quy tắc tóm tắt ở trên, công ty TNHH đại chúng của bạn là một công ty được thành lập theo luật công ty, bạn là người phụ trách công ty, bạn nên có ABTC.

Tuy nhiên, cần chỉ ra rằng trong số các quốc gia nơi bạn thiết lập quan hệ thương mại với công ty, chỉ có Nhật Bản và Hàn Quốc tham gia chương này. Thẻ ABTC và Pháp, Đức … không tham gia chương trình này, vì vậy khi bạn vào Pháp, Đức …, bạn phải luôn xin visa.

Master Fan Qingping (Văn phòng luật sư Hồng Hà), không. 8 Đinh Ngang, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *